Aðgangur starfsfólks að tölvukerfi skólans 

Starfsfólk skólans fær aðgang að tölvukerfi skólans og þeim gagnagrunnum sem það þarf að nota vinnu sinnar vegna.

Auk þess fær það úthlutað aðgangi að Innu, námsneti og Office 365.

Á námsnetinu er t.d. Skjalasafn starfsmanna þar sem upplýsingum um ýmis mál er safnað saman.

Í Office 365 er meðal annars að finna samskiptaforritið Teams sem notað er til fjarfunda, spjalls starfsfólks og fleiri þátta. Þarna eru teymi fyrir til dæmis Allt starfsfólk, kennara, starfsfólk og fleira og fleira.

Gert er ráð fyrir að starfsfólk skólans fari með þær upplýsingar sem það hefur aðgang að í samræmi við lög og reglur.

Starfsfólk verður að aðskilja persónuleg gögn frá vinnugögnum vilji það halda þeim til haga við starfslok. Skólinn sér ekki um að flokka þessi gögn fyrir starfsfólk við starfslok hafi það látið undir höfuð leggjast að aðskilja persónuleg gögn og vinnugögn.

Verkferill varðandi aðgang að tölvukerfi skólans þegar starfsmaður hættir

Tölvuumsjónarmenn fá tilkynningu frá rektor um að viðkomandi starfsmaður hafi lokið störfum við skólann.

Starfsmaður tekinn af póstlistum.

Starfsmaður fær þau skilaboð frá rektor að 1. ágúst eftir að viðkomandi lýkur störfum verði aðgangi að tölvukerfi skólans, vefpósti, prentun og hverju því sem heyrir undir tölvumál lokað.

Eftir 1. ágúst frá því að starfsmaður lýkur störfum er aðgangi að tölvukerfi skólans, vefpósti, prentun og hverju því sem heyrir undir tölvumál lokað af tölvuumsjónarmönnum eða kerfisstjóra.

Ef þörf er á undanþágu frá þessum reglum er hún veitt af rektor í samráði við tölvuumsjónarmenn.

Eins fær verkefnisstjóri námsnets skilaboð frá rektor um að viðkomandi starfsmaður hafi lokið störfum svo hægt sé að loka aðgangi viðkomandi.

Óski starfsfólk þess, vegna sérstakra aðstæðna, að fá að hafa vinnunetfang sitt opið um stundarsakir eftir starfslok þarf að óska þess formlega hjá rektor áður en til starfsloka kemur.

Vakin er athygli á því að trúnaðarskylda opinberra starfmanna á alltaf við og lýkur ekki við starfslok.

Síðast uppfært: 04.01.2022