Jafnréttis- og mannréttindastefna MS

Í Menntaskólanum við Sund er þess gætt að nemendum og starfsfólki sé ekki mismunað eftir uppruna, þjóðerni, litarhætti,  kynferði, kynhneigð,  fjárhag,  tungu, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum eða öðru.

Stefna skólans er að vinna að jafnræði og jafnrétti allra minnihlutahópa þannig að þeir hafi sem jöfnust tækifæri.

Markmiðið er að stuðla að jafnrétti kynjanna í skólanum, jöfnum tækifærum, áhrifum og virðingu karla og kvenna bæði meðal starfsmanna og nemenda skólans.

Jafnréttisáætlun Menntaskólans við Sund

Jafnréttisáætlun Menntaskólans við Sund er mótuð í samræmi við jafnréttislög nr. 10 frá
2008. Markmið áætlunarinnar er að gæta þess að nemendum og starfsfólki skólans sé
ekki mismunað eftir uppruna, þjóðerni, litarhætti, kynferði, kynhneigð, fötlun,
fjárhag, tungu, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum. Stefna skólans er að vinna að
jafnræði og jafnrétti allra minnihlutahópa þannig að þeir hafi sem jöfnust tækifæri.
Markmiðið er að stuðla að jafnrétti kynjanna í skólanum, jöfnum tækifærum, áhrifum og
virðingu karla og kvenna bæði meðal starfsmanna og nemenda skólans. Grunngildi
Menntaskólans við Sund eru virðing, jafnrétti, ábyrgð og heiðarleiki. Gildin skulu
endurspeglast í öllu starfi skólans og samskiptum manna á milli.

Jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi
Jafnréttisfulltrúi MS er ráðinn til eins árs í senn. Jafnréttisfulltrúi vinnur að jafnréttisstefnu
og aðgerðaáætlun skólans um jafnréttismál í samvinnu við jafnréttisnefnd og stjórn
skólans. Jafnréttisstefnan lýtur bæði að starfsfólki og nemendum. Jafnréttisfulltrúi stuðlar
að framkvæmd aðgerðaáætlunar og vinnur sérstaklega með fulltrúum nemenda,
femínistafélaginu, ritnefnd og kosningastjóra. Jafnréttisfulltrúi sér um gæðamat á
útgáfuefni á vegum Skólafélags MS og stuðlar að því að jafnrétti kynjanna sé gætt í
félagslífi nemenda.
Skólameistari skipar í jafnréttisnefnd í samræmi við 15. grein jafnréttislaga. Jafnréttisnefnd
hefur verið starfrækt í skólanum með hléum og var endurvakin á vordögum 2020.
Jafnréttisnefnd skipa jafnréttisfulltrúi, einn fulltrúi stjórnenda, tveir fulltrúar kennara og 2
fulltrúar nemenda. Jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi eru sameiginlega ábyrg fyrir
eftirfarandi verkefnum:

· Endurskoðun á jafnréttisáætlun skólans.
· Gæta þess að jafnréttisáætlun sé framfylgt.
· Gera aðgerðaáætlun um hvernig rétta skuli hlut kynja þar sem það á við. Fylgjast
með framgangi jafnréttisverkefna innan skólans.
· Hafa eftirlit með að jafnréttislögum sé framfylgt.
· Standa að fræðslu um jafnréttismál.
· Fylgja eftir kvörtunum og kærumálum sem varða jafnréttismál skólans og koma
þeim í réttan farveg.


Síðast uppfært: 27.10.2021