Skólanefnd Menntaskólans við Sund

Skipan skólanefndar og hlutverk

Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.

Hlutverk skólanefndar er að:

    a. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,

    b. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,

    c. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,

    d. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,

    e. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,

    f. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,

    g. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,

    h. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.


Skólaárið 2020-2021 er skipan skólanefndar MS þessi

Aðalmenn án tilnefningar: 

Friðjón R. Friðjónsson, formaður
Óttarr Guðlaugsson
Katrín Atladóttir

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:
Vilborg Guðrún Sigurðardóttir
Jórunn Pála Jónasdóttir

Varamenn án tilnefningar: 
Eydís Arna Líndal
Hilmar Freyr Kristinsson
Kristinn Þorvaldsson

Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:
Kristín Elfa Guðnadóttir,
Andri Heiðar Kristinsson

Aðrir með rétt til setu á fundum nefndarinnar:

Már Vilhjálmsson, rektor, er  framkvæmdastjóri skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt

Áheyrnarfulltrúi nemenda: Ármaður nemendafélags MS

Áheyrnarfulltrúi kennara: Ileana Manolescu 

Áheyrnarfulltrúi foreldra: Sigríður H. Theódórsdóttir


Síðast uppfært: 05.05.2021