Markmið og aðgerðir 2020-2021

Hér að neðan eru þau markmið og aðgerðir sem skólinn hefur samþykkt að leggja sérstaka áherslu á skólaárið 2020-2021

Megin markmið aðgerðaráætlunar

 • Mótun skólabrags
 • Þróun kennslufræði í takt við námskrá MS
 • Faglegt samstarf, starfsþróun og endurmenntun
 • Nám í MS
 • Umhverfismál, stjórnsýsla og rekstur

Mótun skólabrags

 • Leita leiða til þess að móta félagsanda meðal nemenda á fjarnámstímum
 • Styðja við nemendur og forráðamenn þeirra við uppbyggingu fjölbreyttara félagslífs
 • Halda áfram að móta nýjar hefðir í MS
 • Vinna að bættri umgengni
 • Fylgja eftir aðgerðaráætlun um varnir gegn brotthvarfi

Þróun kennslufræði í takt við námskrá MS

 • Með því að byggja upp seiglu nemenda og hvetja þá til þess að taka ábyrgð á eigin námi
 • Með áherslu á virkni og þátttöku nemenda í náminu
 • Með áherslu á að skapa öllum nemendum góð skilyrði til náms, með:
  • fjölbreyttum kennsluháttum og námsmati
  • því að huga að gagnrýnni hugsun, félagsfærni og tjáningu nemenda
  • því að taka tillit til reynsluheims þeirra og hugmynda

Faglegt samstarf, starfsþróun og 

 • Efla faglegt samstarf innan námsgreina og milli þeirra
 • Hvetja starfsmenn til þess að taka þátt í :
  • Starfendarannsóknum
  • Fræðslufundum
  • Erlendum samstarfsverkefnum (t.d.  Erasmus+ og Nord+) ef þau verða í boði
  • Samskipti við aðra skóla
  • Þróunarverkefni: Faglegt lærdómssamfélag í samvinnu við Vogaskóla
  • Fjölbreytt verkefni innanlands

Nám í MS

 • Samþætting námskrár og kennslu við viðmið áfanga
  • Styrkir Samstarfsnefndar MS og félagsmanna í KÍ
  • Öflugt og skipulagt fagstjórastarf
 • Þátttaka allra starfsmanna í „Nám í MS – dögunum“
  • Tveir vinnufundir sem verða haldnir utan MS  

Umhverfismál, stjórnsýsla og rekstur

 • Græn skref í ríkisrekstri og grænt bókhald
  • Sótt um viðurkenningu á þriðja græna skrefinu
  • Ná fram markmiðum í stefnuskjali skólans 2019 – 2021
 • Önnur umhverfismál
  • •Umhverfisvika á vorönn

   •Hvetja til vistvæns ferðamáta
   •Kolefnissjóður MS (ganga frá regluverki og úthlutun)

 • Stjórnsýsla
  • Innleiðing jafnlaunastaðals
  • Útfæra persónuverndarstefnu
  • Vinnuvernd – áhættumat starfa og lagfæringar á vinnuaðstöðu
  • •Aðgerðar áætlun vegna vegna Ytra mats á skólastarfi 2019
 • Rekstur
  • Fylgja eftir þriggja ára áætlun um rekstur skólans og nýta fjármagn eins vel og kostur er


Síðast uppfært: 04.10.2021