Almennar upplýsingar

Staðsetning

Menntaskólinn við Sund. Gnoðarvogi 43, 104 Reykjavík. Sími: 003545807300. Netfang (email): msund@msund.is

Stofnaður 1. október 1969 og bar þá heitið Menntaskólinn við Tjörnina. 

Einkunnarorð skólans

Einkunnarorð skólans eru: 

VIRÐING - JAFNRÉTTI - ÁBYRGÐ - HEIÐARLEIKI

Upplýsingar um skólann

Hér (undir skólinn)  má finna ýmsar upplýsingar um skólann, svo sem ágrip af sögu hans, upplýsingar um húsnæði og búnað, reglur skólans svo sem skólareglur, skólasóknarreglur, reglur um  umgengni og vinnufrið, reglur um námsframvindu o.fl. Þá er þar einnig að finna skóladagatalið, skólasamning, upplýsingar um starfsfólk og stefnu skólans í ýmsum málum, svo sem almenna stefnu, jafnréttisstefnu skólans, forvarnastefnu, mannréttindastefnu, stefnu skólans varðandi sjálfsmat og umhverfisstefnu skólans svo eitthvað sé nefnt.

Skipulag skólans - þriggja anna kerfi

Menntaskólinn við Sund er bóknámsskóli og býður upp á þriggja ára  nám til stúdentsprófs þar sem skólaárinu er skipt í þrjár jafnlangar annir. Það er markmið skólans að bjóða nemendum góða þjónustu og fyrsta flokks nám óháð því á hvaða námsbraut eða á hvaða námslínu þeir eru.  Þessum markmiðum sínum ætlar skólinn að ná með því að virkja frumkvæði nemenda og starfsmanna, með því að leggja áherslu á góða kennslu og fjölbreytilega kennsluhætti, nýtingu upplýsingatækni í kennslu, góðan tækjakost, samvinnu við fyrirtæki og stofnanir og símenntun starfsmanna sinna.

Kennslufræði MS

Menntaskólinn við Sund aðhyllist kennslufræði þar sem áhersla er á að byggja upp námsgetu (Building Learning Power). 

Áhersla í kennslufræði við skólann kallar á eftirfarandi hjá nemendum:

  • Breyttar námsvenjur
  • Mjög góða mætingu
  • Meiri virkni og þátttöku
  • Vinna jafnt og þétt alla önnina
  • Þjálfun einbeitingar
  • Seiglu og þrautseigju
  • Þora að gera mistök
  • Samvinnu

Áherslur skólans í námi og kennslu snúa að virkni og þátttöku nemenda:

•Áhersla á verkefnabundið nám

•Einstaklings-,  para- og hópverkefni

•Samvinnunám

•Samræður sem námsaðferð

•Skapandi nám

•Vendinám

•Vettvangsferðir

•Leiðsagnarnám

Opið svæði á annarri hæðStarfsfólk og nemendur

Heildarfjöldi starfsmanna eru ríflega 60 og þar eru kennarar fjölmennastir en innan þjónustusviðs er rúmur tugur starfsmanna. Fjöldi nemenda við skólann hefur sveiflast nokkuð á milli ára en flest árin hefur fjöldinn við upphaf skólaárs oftast verið á bilinu 740-780.  Allir nemendur skólans eru í námi til stúdentsprófs en vorið 2018 brautskráðust síðustu nemendur skólans sem fylgdu eldra kerfi (bekkjarkerfi) námi við skólann. Frá og með hausti 2018 eru nemendur MS í  þriggja anna  kerfi og fylgja þeir  námskrá sem er skipulögð sem þriggja ára nám.

Rektor Menntaskólans við Sund

Helga Sigríður Þórsdóttir Frá 16.3.2021 


Síðast uppfært: 15.03.2021