Þýska

Áfangar í þýsku við MS


ÞÝSK1GR05(ms) - Grunnáfangi í þýsku

Um er að ræða byrjunarnám og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Frá upphafi fá nemendur þjálfun í færniþáttunum fjórum: tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða tungumálsins. Nemendur kynnast menningu, siðum og staðháttum viðkomandi málsvæða. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A1 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

ÞÝSK1MÁ05(ms) - Orðaforði og málfræði

Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Textar verða smám saman lengri og þyngri. Orðaforði er aukinn, nemendur þjálfast í nýjum málfræðiatriðum og að mestu er lokið við að fara yfir grundvallarþætti málkerfis tungumálsins. Nemendur vinna með ýmis konar kennsluefni, lesa einfalda skáldsögu eða smásögur og leysa ýmis verkefni þar að lútandi. Einnig er myndefni fléttað inn í kennsluna eftir föngum. Haldið er áfram að kynna menningu og staðhætti viðkomandi málsvæða. Hvatt er til aukins sjálfstæðis nemenda í vinnubrögðum og að þeir nýti sér ýmis hjálpargögn, s.s. orðabækur, málfræðibækur og Netið við upplýsingaöflun. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A2 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Forkröfur: ÞÝSK1GR05(ms).

ÞÝSK1FR05(ms) - Orðaforði og lesskilningur

Í þessum fyrri hluta annars þreps er áfram unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Leitast er við að nemendur fái aukin tækifæri til að tjá sig. Nemendur þjálfast í nýjum málfræðiatriðum og farið er dýpra í málfræðiatriði fyrra þreps. Unnið er með ýmisskonar kennsluefni samhliða því sem unnið er með annað efni s.s. lestur ýmissa skáldverka, rauntexta, hlustunar- og myndefni. Lögð er ríkari áhersla á menningu og þjóðfélagsmál og önnur svið samfélagsins. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni og miðla þeim jafnt munnlega sem skriflega. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A2-B1 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Forkröfur: ÞÝSK1MÁ5(ms).

ÞÝSK2ES05(ms) - Málnotkun og menningarlæsi

Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Leitast er við að nemendur fái aukin tækifæri til að tjá sig. Farið er dýpra í málfræði eftir þörfum. Á seinni hluta annars þreps er námsefnið að mestu þematengt, þar sem fengist er við menningu, listir og önnur svið þjóðlífsins. Lesnir eru textar af ýmsu tagi, s.s. bókmenntatextar og blaðagreinar. Farið er dýpra í texta en áður. Þá eru önnur menningar- og listform tekin fyrir. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni og miðla þeim jafnt munnlega sem skriflega. Þýskar kvikmyndir verða sýndar. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig B1-B2 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Forkröfur: ÞÝSK1FR05(ms).

ÞÝSK2BE05(ms) - Berlínaráfangi

Í áfanganum undirbúa nemendur þriggja til fjögurra daga Berlínarferð í þverfaglegu samstarfi. Bæði fyrir og eftir ferðina vinna nemendur verkefni um bæjarhluta, merkisstaði og listaverk í borginni og einnig um sögu hennar og mannlíf líðandi stundar. Þessi verkefni kynna nemendur í máli og myndrænu formi í kennslutíma, annaðhvort í einstaklings- eða hópvinnu. Hluti af vinnunni fyrir ferðina felst í upprifjun á og enn frekari þjálfun í hagnýtum tjáningarformum daglegra samskipta á þýsku. Gerðar eru strangar kröfur um mætingu og verkefnaskil. Í ferðinni eru heimsótt söfn og ýmsir af merkisstöðum borgarinnar undir leiðsögn kennara. Hámarksfjöldi nemenda í áfanganum er 30. Reynist aðsókn í áfangann umfram þann fjölda er m.a. tekið tillit til mætingar og ástundunar nemenda í þýskunáminu í fyrri áföngum. Fordæmi eru fyrir tveimur 25-30 manna hópum í þessum áfanga. Nemendur áfangans greiða allan kostnað við ferðina.

Forkröfur: ÞÝSK1MÁ05(ms).

Síðast uppfært: 02.02.2018