Viðmið SAGA3SA05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                     

  • helstu atburðum tímabilsins                   
  • helstu undirgreinum sögunnar t.d. félagssögu, hagsögu, listasögu                 
  • þróun jafnréttis, mannréttinda og lýðræðis á tímabilinu     

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:       

  •  vinna með ólíkar tegundir sögulegra heimilda og greina þær             
  •  draga eigin ályktanir af sögulegum heimildum
  •  endursegja og skapa sína sína eigin sögulegu mynd út frá heimildum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  •  miðla eigin sögulegu þekkingu til annarra 
  •  skrá sögulegar heimildir samkvæmt viðurkenndu skráningarkerfi 
  •  meta og skilja sögulegt efni og umfjöllun
Síðast uppfært: 06.02.2018