Viðmið HAGF3RM05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                      

 • kostnaðargreiningu og mismunandi kostnaðarhugtökum                
 • fjármálum í fyrirtækjarekstri                       
 • verkefnastjórnun                         
 • mismunandi markaðsformum                    
 • mismunandi afstöðu fyrirtækja til markaðarins                      
 • söluráðunum; vara, verð, kynning og dreifing                 
 • helstu þáttum í ytra umhverfi fyrirtækja og helstu hugmyndum um kaupvenjur á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði                            
 • markhópagreiningu, markaðsmiðun og markaðshlutun              
 • hugsunarhætti og aðferðafræði markaðsfræðinnar, helstu hugtökum og hugmyndum um vöruþróun og líftíma vöru

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:            

 •  reikna hagkvæmasta verð og magn til að fjármagn fyrirtækis nýtist sem best         
 •  reikna og sýna fram á hvernig auka má hagnað fyrirtækis            
 •  beita grunnhugtökum markaðsfræðinnar við verkefnavinnu    
 •  ræða hugmyndir markaðsfræðinnar           
 •  nýta þekkingu sína á hugtökum og kenningum hagfræðinnar við lausnir skapandi verkefna             
 •  tengja þekkingu sína á hugtökum og kenningum hagfræðinnar við almenna umfjöllun um efnahagsmál         
 •  nýta sér upplýsingatækni og netið við öflun upplýsinga og lausn verkefna

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:            

 •  greina á hvaða markaði tiltekið fyrirtæki starfar og geti metið þau markaðsöfl, leikreglur og samkeppni sem skýra verðstefnu og hegðun þess á markaði      
 •  meta hvað býr að baki verðstefnu fyrirtækja á markaði 
 •  túlka og greina, á gagnrýninn hátt, niðurstöður rekstrarhagfræðilegra útreikninga 
 •  taka þátt í hópavinnu við úrlausn verkefna á gagnrýninn og jákvæðan hátt 
 •  meta siðfræðileg álitamál er varða markaðssetningu  
 •  heimfæra hugmyndir markaðsfræðinnar á eigið líf 
 •  nýta hæfni sína til starfa við einföld markaðsmál 
 •  gera markhópagreiningu fyrir einstakar vörur 
 •  stýra verkefnum þar sem tímamörk eru virkt 
 •  miðla vitneskju sinni um rekstrarhagfræði og markaðsmál til annarra 
Síðast uppfært: 06.02.2018