Viðmið HAGF2RB05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu kostnaðar- og tekjuhugtökum rekstrarhagfræðinnar     
 • einfaldri áætlanagerð
 • grunnhugtökum bókfærslu                     
 • tvíhliða bókhaldi                  

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 •  þekkja mismunandi flokkun kostnaðar hjá fyrirtækjum        
 •  skilja mikilvægi áætlanagerðar í rekstri fyrirtækja               
 •  túlka tölulegar upplýsingar er varða rekstur fyrirtækja                     

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 •  reikna út kostnað, tekjur, afkomu og núllpunkt          
 •  reikna út eigið verð afurðar      
 •  gera einfaldar rekstrar- og kostnaðaráætlanir          
 •  gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil                 
 •  stilla upp prófjöfnuði                    
 •  setja fram einfaldan efnahags- og rekstrarreikning          
 •  gera einfaldar lokafærslur fyrir uppgjör 
Síðast uppfært: 06.02.2018