Viðmið HAGF1ÞR05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                       

 • hagfræði sem fræðigrein, meginviðfangsefnum hennar og grundvallarspurningum     
 • grundvallarhugtökum hagfræðinnar  
 • helstu framleiðsluþáttum
 • muninum á markmiðum með rekstri fyrirtækja og stofnanna                
 • hlutverki hins opinbera í hagkerfinu                        

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:            

 •  útskýra algengustu hugtök sem unnið er með í áfanganum         
 •  lesa og skilja fréttir um hagfræðileg málefni               
 •  nota framboðs- og eftirspurnarlínurit til að skoða þróun á markaði   
 •  nýta sér netið við öflun gagna og lausn verkefna       

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                            

 •  taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði
 •  leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál
 •  tengja undirstöðuþekkingu í hagfræði við rekstur fyrirtækja og þróun efnahagsmála
Síðast uppfært: 06.02.2018