Viðmið EFNA3LR05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                

 • flokkun lífrænna efna og IUPAC nafnakerfinu                      
 • lögun sameinda                    
 • skautun sameinda                  
 • svigrúmablöndunum                        
 • fjöltengjum                        
 • hendni sameinda                 
 • grunnflokkun lífrænna efna                            
 • efnahvörfum lífrænna efna                      
 • efnaflokkunum: prótein, sykrur, lípíð og kjarnsýrur

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:                        

 •  greina flokka lífrænna efna og gefa efnunum nöfn samkvæmt IUPAC nafnakerfinu                 
 •  finna lögun sameinda og hvort þær eru skautaðar eða ekki                    
 •  finna svigrúmablöndun atóma og túlka                      
 •  þekkja uppbyggingu og eiginleika fjöltengja            
 •  finna hendnimiðjur í sameindum og vinna með hugtakið hendni      
 •  nota flokkun og nafnakerfi lífrænna efna                     
 •  skrifa og túlka efnahvörf lífrænna efna                           
 •  teikna upp og skilja uppbyggingu lífefna í flokkunum: prótein, sykrur, lípíð og kjarnsýrur                  
 •  afla sér upplýsinga um afmarkaða efnisþætti og vinna úr þeim             
 •  sýna sjálfstæði við framkvæmd verklegra æfinga og skilning við úrvinnslu

Hæfniviðmið

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                 

 •  sjá tengsl milli náttúrufræðigreina og geta yfirfært þekkingu milli þeirra               
 •  nýta sér fræðilegan texta og gögn á markvissan hátt               
 •  miðla þekkingu sinni til annarra       
 •  meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt 
 •  leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra     
 •  taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í umræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði            
 •  tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar  
 •  takast á við frekara nám í efnafræði og tengdum greinum á háskólastigi 
Síðast uppfært: 06.02.2018