Viðmið EFNA3EJ05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                

 • jafnvægi í efnahvörfum     
 • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum 
 • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi               
 • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann                 
 • oxun og afoxun

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 •  nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga og nota reglu Le Châtelier
 •  vinna með útreikninga tengda sýrum og bösum
 •  reikna orkubreytingar í efnahvörfum og tengja saman orkubreytingar og jafnvægisástand
 •  vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði
 •  sýna sjálfstæði við framkvæmd verklegra æfinga og skrifa góða einstaklingsskýrslu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 •  sjá tengslin milli náttúrufræðigreina og geta yfirfært þekkingu á milli þeirra 
 •  tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna   
 •  leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra   
 •  sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu  
 •  nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt           
 •  nýta þekkingu úr efnafræði til að taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í rökræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði    
 •  meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt 
 •  tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar 
 •  takast á við frekara nám í efnafræði


Síðast uppfært: 06.02.2018