Viðmið EFNA2LM05(ms)

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                                            

 • hreinum efnum og efnablöndum                            
 • eiginleikum efna                
 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda                
 • efnatáknum og helstu efnahvörfum                        
 • lotukerfinu                
 • nafnakerfi ólífrænna efna               
 • mólhugtakinu             
 • hlutföllum í efnahvörfum      
 • helstu tegundum efnahvarfa                
 • styrk lausna og þynningar                
 • rafeindaskipan atóma og jóna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:      

 •  nota lotukerfi og jónatöflu                
 •  setja upp efnajöfnu og stilla hana                 
 •  beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum                         
 •  skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna                       
 •  framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum              

Hæfniviðmið 

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:                                     

 •  sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu             
 •  nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna              
 •  lesa úr efnatáknum og efnajöfnum  
 •  gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina         
 •  meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar                   
 •  tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar 
Síðast uppfært: 05.02.2018