Viðmið EFNA2EO05(ms)

Þekkingarviðmið

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnhugmyndum um orku og lögmálinu um varðveislu orkunnar         
 • innri orku og hvarfvarma
 • skematískri framsetningu tengja, áttureglunni og hvernig tákna má sameindir í fleti og teikna Lewis myndir
 • hraðafræði efnahvarfa og hvarfhraða
 • tengjum innan sameinda og milli sameinda
 • grunnatriðum efnafræði lofttegunda

Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 •  reikna stöðu- og hreyfiorku út frá mælistærðum, vinna með umbreytingu orku milli orkuforma og nota orku með efnajöfnum
 •  teikna Lewis myndir og nota þær til að finna líklegustu samsetningu sameindar
 •  greina á milli tengjagerða innan sameinda og milli sameinda
 •  finna hraðalögmál út frá tilraunaniðurstöðu og nota jöfnu Arrheniusar
 •  nota gaslíkinguna og reikna hlutþrýsting
 •  skrifa skýrslur um tilraunir

Hæfniviðmið

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:         

 •  meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar                       
 •  túlka efnatákn og efnajöfnur               
 •  nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni                       
 •  sýna sjálfstæði í vinnubrögðum           
 •  setja niðurstöður úr verklegum æfingum fram á skýran hátt                     
 •  tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi í auknum mæli 
Síðast uppfært: 06.02.2018